Entertainment

Vkuan Band 

***************************************************************************************************************************

IMPORTANT MESSAGE TO SRBIJADA GUESTS

We are informing all of our guests that various private parties (DJ’s) or concerts which are advertised on social media to happen in Akron during the Srbijada and outside of the Srbijada program, and which are often misrepresenting themselves and using the name of Srbijada – DO NOT HAVE any relationship with the official Srbijada event. We have invested enormous volunteer work dedicated to organize Srbijada and to strengthen our church, our soccer club and ties among Serbs in North America and the world. We are confident that our guests are smart to ignore events falsely advertised as Srbijada events.

Srbijada 2013 Organizing Committee

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ГОСТИМА СРБИЈАДЕ

Обавештавамо све наше госте да разне приватне забаве (DJ’s) или концерти који се рекламирају по социјалним мрежама да ће се одржати у Акрону за време Србијаде, а ван програма Србијаде, а који се најчешће лажно представљају и користе име Србијаде – НЕМАЈУ никакве везе са званичном организацијом Србијаде. Ми смо уложили огроман добровољни рад посвећен организовању Србијаде, јачању наше цркве и фудбалског клуба, као и повезивању Срба у Северној Америци и свету.  Ми смо сигурни да су наши гости мудри да игноришу забаве које се лажно представљају као Србијада забаве.

Организациони Одбор Србијаде 2013